مدیریت زمان در روزهای پایانی

هم‌چنین دانش‌آموزان کنکوری با انجام آزمون‌های سه روز یک‌بار می‌توانند به‌درستی به مدیریت زمان دست پیدا کنند.

اکنون که دانش‌آموزان به پایان سال تحصیلی نزدیک‌تر می‌شوند بیش‌تر از هر زمانی باید روی زمان‌بندی آزمون خود مطابق آزمون‌های ورودی تیزهوشان، مدارس نمونه‌دولتی و امتحان کنکور برنامه‌ریزی داشته باشند و تکنیک‌های خاصی مانند زمان‌های نقصانی، تکنیک ضربدر و منها و تکنیک دوخودکار را در نظر داشته باشند. 

هم‌چنین دانش‌آموزان کنکوری با انجام آزمون‌های سه روز یک‌بار می‌توانند به‌درستی به مدیریت زمان دست پیدا کنند.