معرفی کتاب مجموعه سؤالات نهایی هنرستان

5 درسی که امتحان آن‌ها به صورت نهایی برگزار می‌شود یعنی دین و زندگی و درس‌های اختصاصی هر رشته.

معرفی کتاب مجموعه سؤالات نهایی هنرستان

کتاب مجموعه سؤالات نهایی هنرستان شامل:

- 5 درسی که امتحان آن‌ها به صورت نهایی برگزار می‌شود یعنی دین و زندگی و درس‌های اختصاصی هر رشته.

- سؤالات 5 سال اخیر از سال 90 تا 95

- نکات آموزشی هر سؤال و پاسخ کاملاً تشریحی

- بودجه‌بندي سؤالات امتحاني براي فصل‌های مختلف کتاب درسي

- در ابتداي هر فصل خلاصه‌ی نکات مهم برای يادآوري سريع مطالب آمده است.

برای سفارش کتاب به سایت kanoonbook.ir  مراجعه کنید.