میوه هایی با اشکال دلخواه!

یک شرکت چینی قالب‌های عجیبی برای پرورش میوه ساخته است. این قالب روی ریشه گیاهان در حال رشد قرار می‌گیرد و میوه و سبزیجات به آرامی داخل قالب را پر می‌کنند.

میوه هایی با اشکال دلخواه!

 به نقل از دیلی میل،  شرکت چینی Fruit Mould Co قالب های عجیب و جالبی برای پرورش میوه  ساخته است.  

میوه هایی با اشکال دلخواه!

این شرکت در تولید  قالب های مخصوص  میوه و سبزیجات تخصص دارد  و می تواند میوه را به شکل های عجیب و غریبی پرورش دهد. 

میوه هایی با اشکال دلخواه!

برای این کار کافی است کشاورزان قالب را روی ریشه گیاهان در حال رشد قرار دهند و اجازه دهند میوه و سبزیجات به آرامی داخل قالب را پر کنند. 

میوه هایی با اشکال دلخواه!


منبع :