آرمیدگی عضلانی

آموزش آرمیدگی مربوط به روش‌ها و فنون متعددی است که برای کاهش تنش و اضطراب از طریق آموزش بیمار در توانایی کنترل ارادی عضلات بدن در هر زمانی که بخواهد به کار می‌روند.

آرمیدگی عضلانی

آموزش آرميدگي مربوط به روش‌ها و فنون متعددي است كه براي كاهش تنش و اضطراب از طريق آموزش بيمار در توانايي كنترل ارادي عضلات بدن در هر زماني كه بخواهد به كار مي‌روند.

زماني كه شخص بر اثر انقباض عضلات قسمت‌هاي مختلف بدنش دچار تنيدگي و تنش و اضطراب مي‌شود، پسخوردي به سيستم عصبي مركزي مي‌فرستد كه خود باعث افزايش اضطراب و پاسخ‌هاي تنش‌آميز مي‌شود، به اين ترتيب دور باطلي شكل مي‌گيرد كه به توليد هر چه بيش‌تر تنش و اضطراب مي‌انجامد.

آرميدگي عضلاني هم به صورت خوابيده روي زمين و هم به صورت نشسته بر روي يك مبل راحت قابل اجرا است. اين كار يك مهارت است و مانند مهارت‌هاي ديگر نيازمند تمرين است تا در آن توانا شوید. هدف كلي اين شيوه آن است كه آگاه شويد چه موقع دچار تنش عضلاني هستيد و بياموزيد چگونه به حالت آرميدگي بازگرديد.

اين تمرين را با محكم مشت كردن دستانتان شروع کنید. در اين حالت تنيدگي و سفتي عضلات را در مشت‌هاي خود احساس كنيد. احساس تنيدگي در مچ دستان و شست‌تان را تا وقتي كه كمي درد مي‌گيرد داشته باشيد. بعد مشت خود را باز كرده و عضلات آن را در حالت آرامش نگه داريد. به تفاوت تنيدگي و آرامش عضلات مشت‌هاي‌تان وقتي آن‌ها را محكم مشت كرده‌ايد و وقتي آن را شل می‌کنید توجه داشته باشید.

اين كار را دو بار با مشت كردن محكم دست‌ها به مدت پنج ثانيه انجام دهید و پنج ثانيه هم در حالت آرميدگي نگه داريد. پس از اين تمرين اوليه بايد شيوه‌ی تنيدگي و سفت كردن عضلات به مدت پنج ثانيه و رها كردن و شل كردن آن عضلات را در گروه‌هاي مختلف عضلات بدن انجام دهيد. اين كار را به ترتيب از اندام‌هاي زير در حالي كه خوابيده‌ايد يا بر روي يك مبل راحت نشسته‌ايد انجام دهيد:

1) دست‌ها، 2) ساعدها، 3) عضلات دوسر بازوها، 4) عضلات پيشاني، 5) عضلات پيرامون چشم‌ها و بيني، 6) عضلات گونه و چانه، 7) عضلات گردن و شانه‌ها، 8) عضلات شكم، 9) عضلات ساق پا، 10) عضلات ران.

مي‌توانيد اين شيوه را هر طور كه راحت هستيد انجام دهيد. با تمرين اين شيوه درمی‌یابید كه در بيش‌تر تنيدگي‌ها و تنش‌هاي جسمي رها شده‌ايد و احساس آرامش جسمي و ذهني خواهيد كرد.

نویسنده: الهام نوری