اهمیت جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار

مشاوران و پشتیبانان کانون همیشه بر اهمیت جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار، تأکید داشته‌اند اما این تأکید به چه علت است؟

اهمیت جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار

مشاوران و پشتیبانان کانون همیشه بر اهمیت جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار، تأکید داشته‌اند اما این تأکید به چه علت است؟ آیا با توجه به فرصت محدود تا کنکور، یادداشت‌برداری و جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی وقت‌گیر نیست؟

همان گونه که می‌دانید دانش‌آموزان کانونی هر سال بعد از دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار، تورق سریع را آغاز می‌کنند. تورق سریع یعنی تمام کتاب‌های مطالعه‌شده برای کنکور، یک بار دیگر هر کدام حداکثر در مدت‌زمان 2 ساعت مرور می‌شود. اما چگونه یک کتاب را در عرض دو ساعت مرور کنیم؟ توجه داشته باشید هدف دوران تورق سریع این است که شما یک بار دیگر نکات مهم را با روش جمع‌بندی بخوانید و در فضای کتاب درسی قرار بگیرید. هدف، تنها، جمع‌بندی است و نیاز به عمیق خواندن کل کتاب نیست.

پیشنهاد دیگری برای شما دارم:

دستورالعمل اول: می‌توانید در دوران تورق سریع کتاب‌ها را یکی یکی بردارید و خلاصه‌نویسی‌ها، یادداشت‌برداری‌ها و نکاتی را که زیر آن‌ها خط کشیده شده است بخوانید.

دستورالعمل دوم: در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار، جزوه‌ای ویژه‌ی این دوران بردارید و نکات مهمی که در کنکورهای آزمایشی با آن مواجه می‌شوید یادداشت ‌کنید و این یادداشت‌ها را که نکات کنکوری هستند در دوران تورق سریع بخوانید.

کدام دستورالعمل بهتر است؟

در دستورالعل اول شما به سراغ کتاب درسی می‌روید و نکاتی را که به هر دلیل برای شما مهم بوده‌اند یا خلاصه‌نویسی‌ها و یادداشت‌برداری‌های‌تان را مرور می‌کنید. مشخص نیست این مطالب در کنکورهای سراسری سال‌های اخیر بوده‌اند یا خیر و اگر هم باشند، نمی‌دانیم از این مطالب به چه شکل سؤال می‌آید. اما در دستورالعمل دوم مستقیماً دست می‌گذاریم روی سؤال کنکوری. نکته‌ی همان تست را یادداشت می‌کنیم که در کنکورهای سراسری سال‌های اخیر آمده است. هم‌چنین به دلیل این‌که بسیاری از سؤالات در کنکور سراسری پرتکرار هستند با این روش جزوه نویسی، مطالب برای ما بارها تکرار می‌شوند و علاوه بر آن بین انبوهی از کتاب‌ها و جزوات درسی سردرگم نمی‌شویم و یک منبع طلایی از نکات کنکوری در دست داریم.

در روزهای قبل از کنکور، اهمیت مدیریت زمان چند برابر می‌شود. همان گونه که روش سه روز یک‌بار را بر مطالعه بقچه‌ای کتاب‌های درسی ترجیح می‌دهیم باید در نظر داشته باشید که در دوران تورق سریع مجدداً به سراغ مطالعه‌ی بقچه‌ای نروید. تلاش کنید در بررسی‌های دو و نیم‌روزه در روش سه روز یک‌بار برای تمام درس‌ها جزوه‌نویسی کنید. نکات جدید و مهمی را که در هر کنکور به دست می‌آورید یادداشت کنید تا در دوران تورق سریع گنجینه‌ای از نکات کنکوری در دست داشته باشید. بدیهی است مطالعه‌ی خلاصه‌برداری‌های خودتان و مرور کتاب درسی در کنار مطالعه‌ی این جزوه نیز ایرادی ندارد.