معرفی رشته طراحی صنعتی

با معرفی دروس رشته طراحی صنعتی و دانشگاه هایی که پذیرش داوطلب دارند در این رشته همراه شما خواهیم

معرفی رشته طراحی صنعتی

با معرفی دروس رشته طراحی صنعتی و دانشگاه هایی که پذیرش داوطلب دارند در این رشته همراه شما خواهیم 

توجه داشته باشین که رشته طراحی صنعتی دارای آزمون عملی میباشد 

دروس عمومی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

4

ادبیات فارسی

3

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

زبان عمومی

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

تربیت بدنی 1

1

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

2

تربیت بدنی 2

1

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

جمع

20دروس پایه رشته طراحی صنعتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مبانی هنرهای تجسمی 1و2

6

کارگاه طراحی پایه 1و2

6

عکاسی پایه 1و2

4

حجم سازی

2

مدلسازی 1و2

4

هنر و تمدن اسلامی

2

آشنایی با هنر در تاریخ 1و2

4

فرم و فضا

2

هندسه 1و2

4

مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) 1

2

ریاضی کاربردی 1و2

4

فیزیک 1(ایستایی)

2

 

دروس اصلی رشته طراحی صنعتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فیزیک 2 (مبانی سینماتیک)

2

فیزیک 3 (الکتریسیته و نور)

2

نقشه کشی صنعتی 1و2

4

تاریخ طراحی صنعتی

2

مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) 2

2

ارزیابی تولیدات صنعتی

3

طرح اشیا در تمدن اسلامی

2

اقتصاد مدیریت تولیدات صنعتی

3

مواد و روشهای ساخت 1و2و3

6

جامعه شناسی صنعتی

2

طراحی به کمک کامپیوتر

2

طراحی فنی 1 (مبانی)

2

طراحی فنی 2 (اجزای ماشین)

2

طراحی فنی 3 (کنترل هیدرولیک و  نیوماتیک)

2

 

دروس تخصصی رشته طراحی صنعتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مبانی طراحی صنعتی 1و2

4

پروژه طراحی صنعتی1 (روند طراحی صنعتی)

4

پروژه طراحی صنعتی2 (بسته بندی)

2

پروژه طراحی صنعتی3 (مهندسی عوامل انسانی)

3

پروژه طراحی صنعتی4 (طرح های سریع)

3

پروژه طراحی صنعتی 5 (محیط  زیست)

3

پروژه طراحی صنعتی6 (حال و آینده)

3

پروژه طراحی صنعتی7 (مبلمان)

2

پروژه طراحی صنعتی 8 (بیونیک)

2

پروژه طراحی صنعتی 9 (ارتباط با  کارخانجات)

5

پروژه

6

 

 


 دانشگاه هایی که در رشته طراحی صنعتی پذیرش دانشجو دارند(بر اساس دفترچه کنکور 94)

دانشگاه الزهرا

دانشگاه تهران

دانشگاه سمنان

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه بوعلی سینا

 

موفق باشید 

ایمان رضایی
تهيه شده توسط : ایمان رضایی