شکسپیر

ویلیام شکسپیر شاید بزرگترین درام نویس همه اعصار باشد.

شکسپیر

دوستان کنکوری عزیز سلام 

ویلیام شکسپیر شاید بزرگترین درام نویس همه اعصار باشد.

سی و هشت نمایشنامه به او نسبت داده می شود که برخی از آنها را با همکاری دیگران نوشته است. 

شکسپیر داستانهایش را از منابع گوناگونی اخذ می کرد. اما آنقدر روی آنها کار می کرد که کامالً متعلق به خود او گردند.

وی تقریبا همه ی اشکال دراماتیک رایج زمان خود را در نمایشنامه هایش به کار گرفت و در هر یک از اشکال کامل-ترین بیان ممکن را به استخدام خود درآورده است

بازیگران فراوان نمایشنامه های او به صورت شخصیتهای دقیقی تراشیده شده اند که در پهنه  ای از حماقت و نادانی تا فرمانروایی و قهرمانی، از جوانی و معصومیت تا پیری تجسم می یابند.

در نمایشنامه های او موقعیتها و شخصیتها همواره به صورتی واضح در صحنه های اول باز می شوند  و شخصیت نمایشی به صورت منطقی  از طریق آن موقعیتها تحول می یابد. معمولا تعدادی داستان در آغاز در هم بافته می شوند و تا حدی مستقل ازهم به پیش می روند.

دیالوگ  های شاعرانه وجاندار او نه تنها عواطف، حالات و عقاید ویژه ای را برمی انگیزد، بلکه زبان مجسم او شبکه ای از تداعیها ودلالت های پیچیده را می شکوفاند تا موقعیت دراماتیک را بلافاصله با همه هستی پیوند دهد

شهرت شکسپیر در اواخر سده ی هفدهم آغاز شد و در سده ی هجدهم به اوج خود رسید

ایمان رضایی
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب