شکسپیر

ویلیام شکسپیر شاید بزرگترین درام نویس همه اعصار باشد.

شکسپیر

دوستان کنکوری عزیز سلام 

ویلیام شکسپیر شاید بزرگترین درام نویس همه اعصار باشد.

سی و هشت نمایشنامه به او نسبت داده می شود که برخی از آنها را با همکاری دیگران نوشته است. 

شکسپیر داستانهایش را از منابع گوناگونی اخذ می کرد. اما آنقدر روی آنها کار می کرد که کامالً متعلق به خود او گردند.

وی تقریبا همه ی اشکال دراماتیک رایج زمان خود را در نمایشنامه هایش به کار گرفت و در هر یک از اشکال کامل-ترین بیان ممکن را به استخدام خود درآورده است

بازیگران فراوان نمایشنامه های او به صورت شخصیتهای دقیقی تراشیده شده اند که در پهنه  ای از حماقت و نادانی تا فرمانروایی و قهرمانی، از جوانی و معصومیت تا پیری تجسم می یابند.

در نمایشنامه های او موقعیتها و شخصیتها همواره به صورتی واضح در صحنه های اول باز می شوند  و شخصیت نمایشی به صورت منطقی  از طریق آن موقعیتها تحول می یابد. معمولا تعدادی داستان در آغاز در هم بافته می شوند و تا حدی مستقل ازهم به پیش می روند.

دیالوگ  های شاعرانه وجاندار او نه تنها عواطف، حالات و عقاید ویژه ای را برمی انگیزد، بلکه زبان مجسم او شبکه ای از تداعیها ودلالت های پیچیده را می شکوفاند تا موقعیت دراماتیک را بلافاصله با همه هستی پیوند دهد

شهرت شکسپیر در اواخر سده ی هفدهم آغاز شد و در سده ی هجدهم به اوج خود رسیدایمان رضایی
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24