معرقی رشته ارتباط تصویری

معرفی دروس رشته گرافیگ و دانشگاه هایی که در رشته گرافیک پذیرش دارند

معرقی رشته ارتباط تصویری

دوستان کنکوری عزیز ایام به کام 

با معرفی رشته گرافیک همراه شما هستیم


گرافیک یا همان ارتباط تصویری را میتوان از پر طرفدارترین رشته های گروه هنر به حساب آورد تا سال 93 در دفترچه های کنکور با 2 گرایش ارتباط تصویری عمومی و تصویری بوده است اما در دفترچه سال 94 گرایش حذف گردید.واحد های درسی #گرافیک گرایش ارتباط تصویری شامل 135 واحد شامل 20 واحد عمومی، 28 واحد دروس پایه ،30 واحد دروس اصلی ، 41 واحد دروس تخصصی و 6 واحد اختیاری میباشد.

گرایش تصویرسازی شامل 20 واحد عمومی، 24 واحد دروس پایه، 30 واحد دروس اصلی و 50 واحد دروس تخصصی میباشد


دروس پایه:مبانی هنرهای تجسمی،کارگاه طراحی پایه، کارگاه عکاسی پایه، هندسه، کارگاه چاپ، کارگاه حجم سازی، تجزیه و تحلیل و نقد آثار تجسمی ، هنر و تمدن اسلامی، آشنایی با هنر در تاریخ،آشنایی با رشته های هنری معاصر ،کارگاه عکاسی رنگی ،انسان طبیعت طراحی

دروس اصلی رشته ارتباط تصویری :کارگاه تصویرسازی،کارگاه ارتباط تصویری، کارگاه چاپ دستی،کارگاه خوشنویسی و طراحی حروف،تاریخچه کتابت ،تصویر متحرک ،کارگاه تخصصی عکاسی

دروس تخصصی گرایش تصویرسازی:کارگاه تصویرسازی،طرح عملی جامع،طرح و رساله نهایی،ادبیات داستانی ایران،تجزیه تحلیل و نقد آثار تصویرسازی،کارگاه ارتباط تصویری (صفحه آرایی)،کارگاه طراحی،کارگاه تصویر متحرک

دروس تخصصی گرایش ارتباط تصویری عمومی:کارگاه ارتباط تصویری،طرح عملی جامع،کارگاه چاپ دستی،چاپ ماشینی،تجزیه تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری،تصویر سازی ،طرح و رساله نهایی

دروس اختیاری :هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ، آشنایی به هنر سنتی ایران،روش آموزش هنر در مدارس،هنر در دنیای کودکان،حکمت هنراسلامی،کارگاه تصویر متحرک (برای گرایش ارتباط تصویری عمومی)


دانشگاه هایی که در رشته ارتباط تصویری پذیرش دارند. (بر اساس دفترچه کنکور 94)

پردیس هنرهای زیبا، هنراصفهان، هنر تهران ،زنجان، سمنان، الزهرا، بجنورد،بوعلی سینا،شهید چمران اهواز،شیراز،گیلان،نیشابور،شریعتی_تهران،،غیرانتفاعی علم و فرهنگ ،تربیت دبیر شهید رجایی،علم و هنر-یزد،غیرانتفاعی سوره تهران،یزد،سپهر اصفهان

ایمان رضایی
تهيه شده توسط : ایمان رضایی