حل تست در ایام امتحانات (1)

سؤالات تستی از نظر ساختاری شباهت‌ها و تفاوت‌های مهمی با سؤالات تشریحی دارند که پرداختن به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

حل تست در ایام امتحانات (1)

حل تست یکی از گام‌های مطالعه‌ی باکیفیت است؛ جایی در مرحله‌ی سوم، مرحله‌ی تسلط. حل سؤالات تستی با توجه به ماهیت خاص و تکمیلی آن‌ها همیشه یک راهکار عالی برای تکمیل یادگیری بوده است؛ اما در زمان آماده‌سازی برای امتحانات تشریحی پایان سال تحصیلی گاهی با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که آیا در دوره‌ی امتحانات نهایی نیاز به حل تست داریم؟ چه‌قدر و چگونه؟

هم‌چنان باید به حل تست به عنوان ابزاری در فرایند بازیابی دقت کنیم. سؤالات تستی از نظر ساختاری شباهت‌ها و تفاوت‌های مهمی با سؤالات تشریحی دارند که پرداختن به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در سؤالات تستی، مانند نمونه‌‌سؤالات تشریحی، با نوعی فرایند حل مسئله مواجهیم که باید مراحل آن را از شناخت فرمول تا عددگذاری و محاسبه و به دست آوردن جواب نهایی رعایت کرد. برای تمرین کردن و مسلط شدن بر مفاهیم درسی، سؤالات تستی هم می‌توانند نقش قابل قبولی ایفا کنند. بازیابی عنصر تأثیرگذار کیفیت مطالعه است که حل تست، بعد از مطالعه‌ی باکیفیت و حل نمونه‌سؤالات تشریحی می‌تواند ما را به بازیابی مطلوب برای شناسایی و رفع آخرین اشکالات نزدیک کند.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24