حل تست در ایام امتحانات (1)

سؤالات تستی از نظر ساختاری شباهت‌ها و تفاوت‌های مهمی با سؤالات تشریحی دارند که پرداختن به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

حل تست در ایام امتحانات (1)

حل تست یکی از گام‌های مطالعه‌ی باکیفیت است؛ جایی در مرحله‌ی سوم، مرحله‌ی تسلط. حل سؤالات تستی با توجه به ماهیت خاص و تکمیلی آن‌ها همیشه یک راهکار عالی برای تکمیل یادگیری بوده است؛ اما در زمان آماده‌سازی برای امتحانات تشریحی پایان سال تحصیلی گاهی با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که آیا در دوره‌ی امتحانات نهایی نیاز به حل تست داریم؟ چه‌قدر و چگونه؟

هم‌چنان باید به حل تست به عنوان ابزاری در فرایند بازیابی دقت کنیم. سؤالات تستی از نظر ساختاری شباهت‌ها و تفاوت‌های مهمی با سؤالات تشریحی دارند که پرداختن به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در سؤالات تستی، مانند نمونه‌‌سؤالات تشریحی، با نوعی فرایند حل مسئله مواجهیم که باید مراحل آن را از شناخت فرمول تا عددگذاری و محاسبه و به دست آوردن جواب نهایی رعایت کرد. برای تمرین کردن و مسلط شدن بر مفاهیم درسی، سؤالات تستی هم می‌توانند نقش قابل قبولی ایفا کنند. بازیابی عنصر تأثیرگذار کیفیت مطالعه است که حل تست، بعد از مطالعه‌ی باکیفیت و حل نمونه‌سؤالات تشریحی می‌تواند ما را به بازیابی مطلوب برای شناسایی و رفع آخرین اشکالات نزدیک کند.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب