سوار بر قطار در ایستگاه آخر

ماه آخر که می‌شود، بحث داغ جمع‌بندی که می‌شود، بعضی‌ها می‌شوند کاسه‌ی داغ‌تر از آش و زمزمه‌ها می‌کنند بیخ گوش مسافران که اگر چنین کنی چنان شود و اگر چنان کنی چنین.

سوار بر قطار در ایستگاه آخر

ماه‌ آخر که می‌شود، بحث داغ جمع‌بندی که می‌شود، بعضی‌ها می‌شوند کاسه‌ی داغ‌تر از آش و زمزمه‌ها می‌کنند بیخ گوش مسافران که اگر چنین کنی چنان شود و اگر چنان کنی چنین.

مبادا مسافر نیمه‌راه شوی! مبادا گم کنی نقشه‌ی راهت را! مبادا گیج و گم نرسیده به مقصود این قطار را ترک کنی! که روزی به امیدی سوارش شدی و حالا هم مسیر همان است که از اول بود؛ یعنی آهسته و پیوسته پیش به سوی هدف!

از پنجره‌ی قطارت بیرون را ببین. تابلو را که مشاهده کنی نوشته پیش به سوی پیش 2. چه چیزی واجب‌تر از آن؟ البته موقعیتش اگر بود یک فنجان درس‌های پایه هم بنوش. ایستگاه بعدی، امتحانات را که دادی، تسلط را که نفس کشیدی، زیاد که نه فقط به اندازه‌ی یک توقف قطار در ایستگاه انتقالی آن‌چه واجب است به کوله‌بارت اضافه کن؛ اما حواست به سوت قطار باشد که جا نمانی. یکی قبل از آخرین ایستگاه، تابلو جمع‌بندی به رنگ زرد را می‌بینی که سلامت می‌کند.

پس از آن دیگر چیزی نمانده تا مقصد. یک هفته کتاب‌هایت را که ورق بزنی، مرورهایت را که انجام دهی می‌گویند رسیدیم. تو بیا تا رسیدن به مقصود آن را بسازیم.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24