تحلیل آزمون اساس موفقیت است

وقتی آزمون تمام می‌شود دانش‌آموزان موفق برای این‌که بتوانند خود را برای آزمون بعدی آماده کنند به تحلیل و بررسی آزمون می‌پردازند.

تحلیل آزمون اساس موفقیت است

هر دو هفته یک‌بار خود را برای آزمون‌های برنامه‌ای آماده می‌کنید، طبق برنامه‌ی راهبردی درس‌ها را مطالعه می‌کنید و با استفاده از منابع مناسبی مثل کتاب‌های کار، پرتکرار، تسلط خود را افزایش می‌دهید؛ اما به نظر شما تنها آزمون دادن می‌تواند باعث پیشرفت شما شود؟ چگونه می‌توان در آزمون‌ها پیشرفت کرد و تراز و درصد‌ها را افزایش داد؟

وقتی آزمون تمام می‌شود دانش‌آموزان موفق برای این‌که بتوانند خود را برای آزمون بعدی آماده کنند به تحلیل و بررسی آزمون می‌پردازند.

بعد از آزمون و دریافت کارنامه سؤالات دفترچه‌ی آزمون را به دقت بررسی کرده و سؤالاتی را که نتوانسته‌اید پاسخ دهید یا پاسخ اشتباه داده‌اید مشخص کنید و سعی کنید اشکالات خود را برطرف کنید. سپس تمام آن‌ها را به همراه نکته‌ی هر سؤال در کتاب خودآموزی یادداشت کنید تا بتوانید یک روز قبل از آزمون بعدی به‌راحتی آن‌ها را مرور کنید.

پس از تکمیل یادگیری‌های ناقص با کمک پشتیبان یا پدر و مادر برای آزمون بعدی هدف‌گذاری کنید. مثلاً تصمیم بگیرید که روی درسی که درصد کمی داشته‌اید بیش‌تر تمرکز کنید یا سعی کنید تعداد غلط‌های‌تان را یکی دو تا کاهش دهید و این تصمیمات خود را حتماً در دفتر برنامه‌ریزی یادداشت کنید.

پس حالا که به اهمیت تحلیل آزمون پی بردید دست به کار شوید و با اجرای این کار در هر آزمون پیشرفت کرده و اعتمادبه‌نفس خود را افزایش دهید.