تقویت مهارت‌های زبانی کودکان با کتاب خواندن

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که کتاب خواندن برای کودکان از اوایل دوران طفولیت، دامنه لغات و مهارت‌های کتاب خواندن آنها در چهار سالگی تقویت می‌کند.

تقویت مهارت‌های زبانی کودکان با کتاب خواندن

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که کتاب خواندن برای کودکان از اوایل دوران طفولیت، دامنه لغات و مهارت های کتاب خواندن آنها در چهار سالگی تقویت می کند.

محققان دانشکده پزشکی نیویورک در این مطالعه بیش از 250 جفت مادر و کودک را در یک دوره چهار ساله تحت نظر قرار دادند تا میزان درک لغات و نیز مهارت های کتاب خواندن آنها را مشاهده کنند.
آنها یافته های خود را با کمیت کتاب خواندن برای مثال میزان کتاب های موجود در خانه و روزهایی که در هفته صرف با هم کتاب خواندن می شد و نیز کیفیت کتاب خواندن مشترک مقایسه کردند.
کیفیت کتاب خواندن با پرسش سوال هایی از والدین در مورد اینکه آیا با کودکان خود در مورد کتابی که برای آنها خوانده اند، گفت و گو کرده اند و اینکه آیا کودک با تصاویر موجود در صفحات کتاب تعامل داشته است و برای شخصیت های داستان احساسات نشان داده است و نیز آیا داستان های خوانده شده مرتبط با سن کودک بوده است، ارزیابی شد.
محققان همچنین با در نظر گرفتن تفاوت های اجتماعی و اقتصادی متوجه شدند می توان کیفیت و کمیت کتاب خواندن در اوایل دوران کودکی، تقویت دامنه لغات کودک را در چهار سالگی پیش بینی کرد.
محققان خاطر نشان کردند که کیفیت کتاب خوان در اوایل دوران کودکی مهارت های قوی خواندن کودک را در سن پایین تر پیش بینی می کند و کیفیت و کمیت کتاب خواندن برای کودکان نوپا به شدت با مهارت های سوادی کودک مانند توانایی نوشتن نام در چهار سالگی ارتباط داشت.
محققان یافته های این مطالعه را مهیج عنوان کردند زیرا آنها نشان می دهند که کتاب خواندن برای کودکان کم سن و سال حتی اگر در اوایل دوران طفولیت آغاز شود، تاثیر مداومی بر زبان، سواد و مهارت های اولیه کتاب خواندن آنها دارد.

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب
همایش جمع بندی هندسه تحلیلی بخش دوم
چهارم ریاضی     دبیر : سینا محمد پور