توضیح در خصوص کسر خدمت عالیشاه و نوراللهی

امید عالیشاه و احمد نوراللهی به عنوان دو سرباز ناکام و بدشانس فوتبال ایران طی روزهای اخیر امیدوار به بخشش و کسر خدمت سربازی خود بوده‌اند.

سردار بهرام نوروزی در تشریح این خبر، اظهار کرد: آقایان امید عالیشاه و احمد نورالهی نوزدهم دی ماه 95 به پادگان شهید قاضی سپاه تبریز معرفی شدند که در خصوص کسر خدمت آنان این سازمان هیچ دخالتی نداشته است.


سردار بهرام نوروزی در واکنش به احتمال کسر خدمت این دو بازیکن و بازگشت آنها به تیم سابق‌شان گفت: مسئولیت کسر خدمت این دو بازیکن بر عهده سپاه است.


عالیشاه و نوراللهی در نیم فصل گذشته راهی تراکتورسازی شده بودند تا خدمت سربازی خود را پشت سر بگذارند، با این حال محرومیت تراکتورسازی از جذب بازیکن آنها را در شرایط سردرگم قرار داده است. مساله‌ای که تکاپوی آنها برای دریافت کسر خدمت و بازگشت به تیم سابق‌شان را بهمراه داشته و اکنون باید دید مدارک مستند آنها مورد پذیرش قرار خواهد گرفت یا خیر.

منبع :