دانلود راهنمای انتخاب شهر کنکور هنرستان 96

برای تصمیم‌گیری درست دوستان هنرستانی در مرحله‌ی ثبت‌نام و انتخاب شهر کنکور 96، خواندن دقیق این دفترچه را که شامل وضعیت قبولی سال گذشته‌ی کانونی هاست، توصیه می‌کنم.

دانلود راهنمای انتخاب شهر کنکور هنرستان 96

برای آن‌که بتوانید برای انتخاب شهر کنکور 96 هنرستان تصمیم درستی بگیرید، خواندن این دفترچه را که بر اساس اطلاعات دقیق قبولی‌های پارسال (کنکور 95) استخراج شده، توصیه می‌کنم.