انیمیشن زمین شناسی: چرخه سنگ و انواع سنگ‌ها

در این انیمیشن با چرخه انواع سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی آشنا خواهید شد

انیمیشن زمین شناسی: چرخه سنگ و انواع سنگ‌ها

در این انیمیشن با چرخه انواع سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی آشنا خواهید شد:

منبع :