کوله‌پشتی‌تان را ببندید

اکنون زمان جمع‌بندی آموخته‌هاست. بدون شک تا کنون تلاش بسیاری برای مطالعه کرده و مطالب زیادی مطالعه کرده‌اید.

کوله‌پشتی‌تان را ببندید

اکنون زمان جمع‌بندی آموخته‌هاست. بدون شک تا کنون تلاش بسیاری برای مطالعه کرده و مطالب زیادی مطالعه کرده‌اید. 

احتمالاً برخی مطالب هم بدون مطالعه باقی مانده‌اند و شما شک دارید که آیا به سراغ مطالب جدید بروید یا از این مطالب چشم‌پوشی کنید. مفیدترین فرایند در این زمان، جمع‌بندی مطالب است. به هیچ وجه به سراغ مطالبی که احتمال می‌دهید نیاز به زمان‌بندی و صرف انرژی زیادی دارند نروید و طبق برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده‌ی خود اقدام کنید. افرادی موفق‌ترند که مطالب مفید و کلیدی را بارها و بارها مطالعه کنند. از دست دادن 20 درصد مطالب در قبال مطالعه‌ی عمیق 80 درصد مطالب، بهتر از مطالعه‌ی سطحی 100 درصد مطالب خواهد بود.

بسیار تأسف‌بار است که در جلسه‌ی آزمون به تعداد زیادی سؤال برخورد کنید که در اثر عدم مرور دوباره‌ی مطالب فراموش شده‌اند.