تمام احتمالات صعود ایرانی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا

تیم‌های ایرانی در شرایط خاصی از گروه خود صعود می‌کنند، تنها پرسپولیس برای صعود حتمی نیاز به نتیجه لازم در بازی دیگر دارد

تمام احتمالات صعود ایرانی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا

 چهار تیم ایرانی در آسیا شانس صعود دارند، استقلال خوزستان و استقلال تهران از دو تیم دیگر شانس بیشتری دارند تا در مرحله بعد آسیا حضور داشته باشند.
تمام احتمالات صعود تیم های ایرانی در گروه های چهارگانه مرور می کنیم:

 

 

استقلال تهران:


حالت اول: استقلال تهران برابر التعاون پیروز شود یا به تساوی برسد، صعود می کند.

 

حالت دوم: استقلال تهران با اختلاف سه گل یا کم تر شکست بخورد، صعود می کند.


حالت سوم: استقلال تهران با اختلاف 4 یا بیش از 4 گل برابر التعاون شکست بخورد، صعود  نمی کند.

تمام احتمالات صعود ایرانی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا

استقلال خوزستان:

 

حالت اول: استقلال خوزستان برابر الجزیره امارات پیروز شود یا به تساوی برسد، صعود می  کند.


حالت دوم:استقلال خوزستان برابر الجزیره شکست بخورد و لخویا برابر الفتح پیروز شود یا به تساوی برسد، استقلال خوزستان صعود می کند.


حالت سوم: استقلال خوزستان برابر الجزیره شکست بخورد و الفتح برابر لخویا به پیروزی  برسد، استقلال خوزستان صعود نمی کند.


تمام احتمالات صعود ایرانی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا

ذوب آهن اصفهان:


حالت اول: ذوب آهن برابر الاهلی شکست بخورد یا به تساوی برسد، ذوب آهن صعود نمی کند.


حالت دوم: ذوب آهن برابر الاهلی عربستان پیروز شود،ذوب آهن  صعود می کند.
تمام احتمالات صعود ایرانی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس تهران:

 

حالت اول: پرسپولیس برابر الوحده امارات به تساوی برسد یا شکست بخورد، پرسپولیس صعود  نمی کند.


حالت دوم: پرسپولیس برابر الوحده به پیروزی برسد و الریان برابر الهلال به پیروزی برسد،  پرسپولیس صعود نمی کند


حالت سوم: پرسپولیس برابر الوحده پیروز شود و الهلال برابر الریان به پیروزی برسد یا بازی  مساوی شود، پرسپولیس صعود می کند.

تمام احتمالات صعود ایرانی‌ها در لیگ قهرمانان آسیا


منبع :