سطح دشواری آزمون 1 اردیبهشت-پیش تجربی

آزمون 1 اردیبهشت یک آزمون جمع‌بندی از مبحث‌های پایه بود.کنکوری‌های عزیز رشته تجربی


سلام


آزمون 1 اردیبهشت یک آزمون جمع‌بندی از مبحث‌های پایه بود.


در این آزمون ریاضی پایه، زیست پایه و فیزیک پیش آسان‌تر از سطح کنکور سه سال اخیر بوده است.


ریاضی پیش و فیزیک1و2 دشوارتر از سطح کنکور سه سال اخیر بوده است.


زیست پیش، فیزیک 3 ، شیمی پیش ، شیمی 2 و شیمی3 هم‌سطح کنکور سه سال اخیر بوده است.


مقایسه با سطح دشواری کنکور:

سطح دشواری آزمون 1 اردیبهشت-پیش تجربی


درصد پاسخ صحیح:

سطح دشواری آزمون 1 اردیبهشت-پیش تجربی

تعداد افرادی که در هر درس به صد در صد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند:

سطح دشواری آزمون 1 اردیبهشت-پیش تجربی