تحلیل آزمون 1 اردیبهشت سوم تجربی

با سلام و آرزوی موفقیت در سال جدید با توجه به برگزاری آزمون 1 اردیبهشت، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:به نام خدا

با سلام و آرزوی موفقیت در سال جدید

با توجه به برگزاری آزمون 1 اردیبهشت، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 1 اردیبهشت سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست شناسی، سختی آزمون در محدوده ترازی 7000 و 4750 منطبق و در دیگر محدوده ها یک واحد دشوارتر از مصوب است.

  • در درس شیمی، در محدوده ترازی 5500 آزمون منطبق و در دیگر محدوه های ترازی آزمون یک واحد دشوارتر است.

  • در درس ریاضی، در محدوده ترازی 4750 آزمون یک واحد دشوار، در محدوده ترازی 7000 آزمون یک واحد آسان و در دیگر محدوده ها آزمون منطبق با مصوب است.

  • در درس فیزیک، در محدوده ترازی 6250 و 7000 آزمون یک واحد آسان و در تراز 5500 آزمون منطبق و در تراز 4750 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب است.

لازم به ذکر است که ده دهی های مصوب با توجه به سطح دشواری کنکور سراسری و با توجه به سال سوم بودن دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

با تشکر- مهدی ملارمضانی، مدیر گروه سوم تجربی