با سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس فیزیک،  از ابتدای آثار مغناطیسی جریان الکتریکی فصل مغناطیس تا انتهای مبحث قانون القای الکترومغناطیسی فارادی و قانون لنز فصل الکترومغناطیس ، فیزیک 3 تجربی  تهیه شده است.

ابتدا فایل سوال را دانلود کرده و کلید زده و سپس فایل پاسخ را دانلود نموده، پاسخ‌های خود را ارزیابی نمایید.

موفق باشید

                                                     طراح: هوشنگ غلام‌عابدی

فایل های ضمیمه