بازدیدپژوهشگران ارشدموسسه فرایند آکادمی علوم چین از علم و صنعت

هیاتی متشکل از معاون موسسه مهندسی فرایند و معاون دپارتمان آموزش و منابع انسانی موسسه، وابسته به آکادمی علوم چین 30 فروردین از دانشگاه علم و صنعت بازدید کردند

هیاتی متشکل از معاون موسسه مهندسی فرایند و معاون دپارتمان آموزش و منابع انسانی موسسه، وابسته به آکادمی علوم چین به همراه کارشناس ارشد ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری، امروز، 30 فروردین ماه از دانشگاه علم‌وصنعت ایران بازدید کردند.

به گزارش ایسنا، طی این بازدید جلسه‌ای با حضور دکتر برخورداری رئیس دانشگاه علم‌وصنعت، دکتر شاه حسینی معاون بین‌الملل، دکتر سیدین معاون اداری و پشتیبانی، دکتر محمدی معاون پژوهشی، دکتر شکریه مدیر موسسه کامپوزیت ایران و تعدادی از رؤسای دانشکده‌ها شامل دکتر تجردی رئیس دانشکده شیمی، دکتر خاوندی رئیس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار شد.

در این جلسه دو طرف ضمن معرفی توانمندی‌های خود در خصوص انجام همکاری‌های علمی آموزشی مشترک ابراز تمایل کردند. در ادامه، هیات چینی از آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز و دانشکده مهندسی مواد و متالورژی بازدید کردند.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه علم‌وصنعت ایران، یک سخنرانی علمی با حضور هیات مذکور در خصوص معرفی مختصر موسسه مهندسی فرایند و آکادمی علوم چین، تجربیات صنعتی در حوزه مواد نانوساختار و دوره‌های تحصیلی دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه آکادمی علوم چین توسط معاونت بین‌الملل دانشگاه علم و صنعت ایران، برای روز دوشنبه، 4 اردیبهشت ماه در دانشگاه علم و صنعت ایران برنامه‌ریزی شده است.