کیفیت جلسه‌ی 5نفره

روش‌های موفقیت دانش‌آموزان برتر و دانش‌آموزانی که پیشرفت تراز داشته‌اند یا در یک یا دو درس اصلی پیشرفت کرده‌اند می‌تواند در این جلسات مطرح شود.

کیفیت جلسه‌ی 5نفره

هر چند ماه یک‌بار- به‌اصطلاح هر پروژه یک‌بار- عملکرد دانش‌‌آموزان در قالب کارنامه‌ی پنج نوع درس و پروژه‌ای به صورت یک جلسه با حضور اولیا و دانش‌آموزان برگزار می‌شود به نام جلسه‌ی 5نفره که این جلسات اگر به نحو احسن برگزار شود برای دانش‌آموزان می‌تواند نتیجه‌دار و امیدی برای هدف‌گذاری برای آزمون‌های بعدی باشد که باز بستگی به درک و فهم خود دانش‌آموز از جلسه دارد.

روش‌های موفقیت دانش‌آموزان برتر و دانش‌آموزانی که پیشرفت تراز داشته‌اند یا در یک یا دو درس اصلی پیشرفت کرده‌اند می‌تواند در این جلسات مطرح شود و باعث ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان شود. 

هم‌چنین رنگ عملکرد پروژه‌ای دانش‌آموز مشخص می‌شود و می‌تواند برای نیم‌سال دوم که نیم‌سال مهم‌تر است برنامه‌ریزی کند و هدف‌گذاری خودش را برای رنگ عملکردی بهتر و میانگین تراز بالاتر بگذارد. 

من در این جلسات به دانش‌آموزانم همه‌ی نکات لازم را گفته‌ام و امید دارم که نتیجه‌ی مفیدی داشته باشد و رقابتی مطلوب بین دانش‌آموزانم ایجاد کرده باشد.