نکات ویژه‌ی آزمون تیزهوشان

حل روزانه‌ی حداقل 30 تست زمان‌دار از درس ریاضی (15 تست در 20 دقیقه). برای هر تست ریاضی کم‌تر از 2 دقیقه باید وقت بگذارید.

نکات ویژه‌ی آزمون تیزهوشان

1- توجه ویژه به مطالعه‌ی تمام درس‌های ششم (ریاضی، علوم، فارسی، قرآن، هدیه‌ی آسمان، مطالعات و تفکر و پژوهش)

2- حل روزانه‌ی حداقل 30 تست زمان‌دار از درس ریاضی (15 تست در 20 دقیقه). برای هر تست ریاضی کم‌تر از 2 دقیقه باید وقت بگذارید.

3- مفهومی خواندن درس علوم با کمک کلیدهای طلایی خلاصه‌برداری، نکته‌برداری، طرح سؤال از متن کتاب، خواندن همراه با نوشتن نکات مهم، بازیابی مطالب قبل از شروع خواندن

4- اهمیت ویژه به درس قرآن و هدیه‌های آسمان با توجه به برابری ضریب این دو درس با درس‌های علوم و فارسی (ضریب 2)

5- حل سؤالات هوش برای پاسخ‌گویی بهتر به سؤالات استعداد تحلیلی (تهیه‌ی فلش‌کارت هوش کانون)

6- حل آزمون‌های کتاب جامع تیزهوشان ششم کانون (31 استان) برای آشنایی با سؤالات تیزهوشان سال‌های گذشته و شناخت مباحث مهم

7- تمام تمرکز خود را به برنامه‌ریزی درسی و استفاده از فرصت باقی‌مانده بگذارید و هرگز به نتیجه‌ی آزمون فکر نکنید.

8- اگر شما به خواندن مفید خود اعتماد دارید و اتلاف وقت ندارید، استرس داشتن فکری منفی در ذهن شماست که باید آن را کنار بگذارید.