از جلسه‌ی 5نفره تا پیشرفت

برای هر دانش‌آموز که به جلسه‌ی 5نفره دعوت می‌شود یک کارنامه‌ی پروژه‌ای و یک کارنامه‌ی پنج نوع درس آماده شده است.

از جلسه‌ی 5نفره تا پیشرفت

برای هر دانش‌آموز که به جلسه‌ی 5نفره دعوت می‌شود یک کارنامه‌ی پروژه‌ای و یک کارنامه‌ی پنج نوع درس آماده شده است.

در این کارنامه‌ها دانش‌آموز بر اساس عملکرد خودش در چند آزمون سنجیده می‌شود (کارنامه‌ی 5 نوع درس و کارنامه‌ی پروژه‌ای)

کارنامه‌ی 5 نوع درس:

کارنامه‌ی 5 نوع درس که درس‌ها در پنج سطح ‌مشخص می‌شوند که سطح اول نقاط قوت پایدار است. درس‌هایی که در این سطح مشخص می‌شوند درس‌هایی هستند که دانش‌آموز در آزمون‌های متوالی خوب بوده است و مشخص می‌شود که در این درس مطالعه، دقت، عملکرد و تسلط خوبی نسبت به بقیه‌ی درس‌ها دارد. در سطح دوم نقاط قوت است که شامل درس‌هایی است که دانش‌آموز در این درس‌ها مطالعه‌ی نسبتاً خوبی دارد و یک درجه ضعیف‌تر از درس‌هایی هستند که در سطح اول قرار دارند. هم‌چنین سطح سوم درس‌هایی هستند که نیاز به اندکی تلاش دارند. همان گونه که از اسمش پیداست شامل درس‌هایی هستند که در حداقل یک آزمون ضعیف عمل کرده‌اند و با کمی دقت و مطالعه‌ی بیش‌تر می‌توانند این درس را در سطح دوم قرار دهند. سطح چهارم شامل درس‌های نوسانی است؛ یعنی درس‌هایی که در آزمون‌های متوالی نتیجه‌ی یکسانی نداشته‌اند؛ در یک آزمون خوب ولی در چند آزمون بد ظاهر شده‌اند که باید به یک تعادل درست با برنامه‌ریزی خوب برسند. سطح پنجم شامل در‌س‌هایی است که نیاز به تلاش جدی دارند و همان درس‌هایی هستند که در هیچ آزمونی خوب نبوده و در کارنامه‌ی هر آزمون زیر خط تعادل قرار دارند. برای برنامه‌ریزی بعد از جلسات پنج‌نفره با توجه به این‌که دانش‌آموز شناخت خوبی از وضعیت درس‌های خود پیدا کرده است می‌تواند با پشتکار خوب به نتیجه‌ی درستی برسد. فقط کافی است کمی اراده و همت به خرج دهد.

کارنامه‌ی پروژه‌ای:

در این کارنامه میانگین تراز کل پروژه‌ای دانش‌آموز مشخص می‌شود که باز به چند رنگ تقسیم می‌شوند (آبی، سبز، زرد، قرمز)

آبی: میانگین تراز بالای 6000

سبز: میانگین تراز بالاتر از 4750

زرد: میانگین تراز بالای 3750

قرمز: میانگین تراز کم‌تر از 4749

این رنگ‌بندی از کمرنگ تا پررنگ هر رنگی مشخص شده است و هم‌چنین میانگین تراز هر پروژه هم جدا مشخص شده است. بالاترین میانگین تراز پروژه‌ای مشخص می‌کند که دانش‌آموز در کدام پروژه بهتر عمل کرده است.

دانش‌آموز بعد از دیدن و درک این دو کارنامه به دقت و هدف‌گذاری بهتری برای ادامه‌ی راه خود دست پیدا می‌کند و می‌تواند با برنامه‌ریزی بهتر از گذشته به راه ادامه دهد.

مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد