روشی برای مطالعه‌ی ریاضی

پرسش‌های ریاضی را هرگز ذهنی حل نکن و حتماً همه‌ی قسمت‌های جواب را روی کاغذ بنویس تا احتمال بی‌دقتی و اشتباه کم‌تر شود.

روشی برای مطالعه‌ی ریاضی

اگر مي‌خواهي حل تمرينات رياضي برايت ساده و راحت شود:

1- سر كلاس خوب گوش بده تا همان جا درس را ياد بگيري.

2- اول تمرين‌هاي ساده و آسان و بعد پرسش‌هاي دشوارتر را حل كن.

3- پرسش‌هاي رياضي را هرگز ذهني حل نكن و حتماً همه‌ي قسمت‌هاي جواب را روي كاغذ بنويس تا احتمال بي‌دقتي و اشتباه كم‌تر شود.

4-  بين دو مسئله‌ي شبيه به هم حتماً هر دو را حل كن. تفاوت مسائل هنگام حل معلوم مي‌شود.

5- از كتاب حل‌المسائل استفاده نكن؛ چون ذهنت را تنبل می‌کند.

6- درس‌هاي رياضي مثل دانه‌هاي زنجير به هم وصل هستند. اگر يكي را خوب ياد نگيري، بعدي را هم خوب متوجه نمي‌شوي.

7- برای یادگیری ریاضی، 3 مرحله وجود دارد:

درک مفاهیم: مفاهیمی مانند معادله، تابع، جذر و... را ابتدا باید درک کنید و با مفهوم مورد نظر آشنایی داشته باشید. 

تمرین: ریاضی فقط با خواندن و شنیدن یاد گرفته نمی‌شود، بلکه باید مفاهیم آموخته‌شده را با حل تمرین به ذهن بسپارید.

تکرار: در صورت عدم تکرار به مرور آموخته‌های شما فراموش خواهد شد.