جمع‌بندی نکته‌های مبحث کانی-زمین‌شناسی

مبحث کانی‌ها یکی از بهترین گزینه‌ها برای دانش‌آموزانی است که می‌خواهند در کنکور به درس زمین شناسی پاسخ دهند چون هم تعداد سؤال آن در کنکور قابل ملاحظه است و هم سؤال‌هایی

مبحث کانی‌ها یکی از بهترین گزینه‌ها برای دانش‌آموزانی است که می‌خواهند در کنکور به درس زمین شناسی پاسخ دهند چون هم تعداد سؤال

آن در کنکور قابل ملاحظه است و هم سؤال‌هایی که از آن مطرح می‌شود سطح دشواری متوسطی دارد.

در فایل پیوست 

جمع‌بندی نکته‌های مبحث کانی-زمین‌شناسی

از مبحث کانی‌ها ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه