إن مع العسر یسرا

بی‌شک قرآن کتابی است که در آن خداوند که صادق مطلق است برای تمام بندگانش وعده‌هایی داده است که به‌راستی به حقیقت خواهد پیوست.

إن مع العسر یسرا

بی‌شک قرآن کتابی است که در آن خداوند که صادق مطلق است برای تمام بندگانش وعده‌هایی داده است که به‌راستی به حقیقت خواهد پیوست.

خداوند در قرآن فرموده است که همراه هر سختی آسانی است و از آن‌جا که خداوند می‌دانست ما آدم‌هایی شکاک هستیم دو بار تکرار کرده است تا خیالمان راحت شود.

تمام دانش‌آموزان باید تمام تلاش‌شان را به کار گیرند و تمام سختی‌ها و مشقت‌ها را تحمل کنند تا بعد از آن طبق وعده‌ی خداوند به آسانی و موفقیت برسند.

پس با خیال راحت و با تمام قوا به تلاش خود ادامه دهید و در مسیر رسیدن به هدف خود کوتاهی نکنید.