عدم غیبت در آزمون‌ها

شرط موفقیت و کسب نتیجه‌ی دلخواه در آزمون‌های کانون عدم غیبت و حضور مستمر در آزمون‌هاست.

عدم غیبت در آزمون‌ها

شرط موفقیت و کسب نتیجه‌ی دلخواه در آزمون‌های کانون عدم غیبت و حضور مستمر در آزمون‌هاست. به دانش‌آموزان توصیه می‌شود تا حد امکان از غیبت در آزمون‌ها خودداری کنند؛ زیرا با غیبت در هر آزمون مقداری از مباحث آزمون را از دست داده و کارشان برای مطالعه سخت‌تر و صرف وقت برای برنامه‌ی مطالعاتی دو هفته‌ی بعدی بیش‌تر خواهد شد.

با غیبت در آزمون‌ها (با دلیل منطقی برای عدم شرکت در آزمون) دانش‌آموزان می‌تواند با شرکت در آزمون‌های بعدی مباحث گذشته را جبران کند. علت این امر هم‌پوشانی مباحث آزمون‌های کانون است که این امکان را به دانش‌آموز می‌دهد که در صورت غیبت با مراجعه به برنامه‌ی راهبردی مباحث هر دو قسمت آزمون (آزمون‌های گذشته و جدید) را با یک برنامه‌ریزی منظم تنظیم کرده و مباحث آن‌ها را مطالعه کند.

پیشنهاد جدی ما به دانش‌آموزان به‌خصوص دانش‌آموزان دبیرستانی و کنکوری حضور صددرصدی و شرکت در آزمون‌های باقی‌مانده‌ی کانون تا پایان سال تحصیلی است.

یادتان نرود کسانی در رسیدن به هدفشان پیروز می‌شوند که با انتخاب یک مسیر درست تا انتهای راه مسیرشان را ادامه دهند.

حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی