کشف سیارکی که معکوس دور خورشید می‌چرخد

تحقیقی جدید نشان می‌دهد سیارکی یک میلیون سال است که به طور معکوس دور خورشید می‌چرخد.

کشف سیارکی که معکوس دور خورشید می‌چرخد

تحقیقی جدید نشان می دهد  سیارکی یک میلیون سال است که به طور معکوس دور خورشید می چرخد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، البته این تنها شی ء فضایی با مدار معکوس نیست. علاوه بر این سیارک که ٢٠١٥BZ٥٠٩ نام گرفته، حدود ١٠٠ شهاب سنگ دیگر نیز به طور معکوس دور خورشید مدار می زنند.

 BZ سیارکی سرخ رنگ است و جالب آنکه  ژوپیتر نیز در مسیر گردش آن به دور خورشید قرار دارد. اما به گفته دکتر مارتین کانر از دانشگاه آتابسکا ( یکی از مولفان این تحقیق) نیروی جاذبه ژوپیتر مانع از برخورد آن باBZ  می شود.

براساس تحقیق دانشمندان قطر سیارک BZ حدود ٣ کیلومتر است و تخمین زده می شود منشا آن با سیارک هالی یکسان باشد. جالب آنکه هالی نیز مداری معکوس دارد.  این درحالی است که سیارک در سال ۲۰۱۵ میلادی کشف شده اما به غیر از اطلاعات گفته شده، دانش محققان از آن بسیار محدود است.

درهرحال بیش از یک میلیون شهاب سنگ شناسایی شده در منظومه شمسی در یک جهت به دور خورشید مدار می زنند.

منبع :