آزمون 18 فروردین (چهارم دبستان)

آماده شدن برای آزمون 18 فروردین، آن هم در کنار تعطیلات نوروز، بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست.

آزمون 18 فروردین (چهارم دبستان)

آماده شدن برای آزمون 18 فروردین، آن هم در کنار تعطیلات نوروز، بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست. 

در این آزمون مطالب نیم‌سال اول برای آخرین بار در برنامه‌ی آزمون‌ها مرور می‌شوند؛ پس مطالعه‌ی سه آزمون اول از کتاب نوروز را برای آماده شدن برای این بخش به‌دقت انجام دهید. نیمی از مطالب نیم‌سال دوم هم 7 سؤال به خودشان اختصاص داده‌اند. در درس ریاضی 5 سؤال از فصل عدد مخلوط و عدد اعشاری داریم که مطالعه‌ی تمرینات کتاب کار و 60 سؤال کتاب پرتکرار در این فصل می‌تواند به شما کمک کند تا بتوانید به این سؤالات پاسخ صحیح بدهید. فصل بدن ما (1) و (2) نیز مهم‌ترین فصل‌های درس علوم در این آزمون هستند؛ چون هم به‌تازگی تدریس شده‌اند و هم 5 سؤال از این آزمون را به خود اختصاص داده‌اند. مطالعه‌ی آزمون پنجم از کتاب نوروز در این زمینه به شما کمک زیادی خواهد کرد.