تحلیل آزمون 20 اسفند برای سوم و چهارم دبستان

به عنوان نمونه، بخش محیط و مساحت سوم دبستان دارای 36 سؤال در کتاب سؤالات پرتکرار امتحانی است.

تحلیل آزمون 20 اسفند برای سوم و چهارم دبستان

آزمون 20 اسفند، سومین آزمون نیم‌سال دوم است. دانش‌آموزان سوم و چهارم دبستان در دو آزمون قبل به دلیل وجود آزمون خواندن برای فهمیدن، فقط یک‌هشتم مطالب نیم‌سال دوم را مرور کرده‌اند؛ به همین دلیل در این آزمون 8 سؤال از هر 10 سؤال مربوط به پیشروی مطالب جدید است. برای تمرین بیش‌تر در این بخش از کتاب‌های کار و سؤالات پرتکرار امتحانی کمک بگیرید. 

به عنوان نمونه، بخش محیط و مساحت سوم دبستان دارای 36 سؤال در کتاب سؤالات پرتکرار امتحانی است. 

بخش مرور هم جزء مبحث‌هایی است که به آن تسلط دارید؛ پس احتمال این‌که بتوانید به سؤالات این بخش پاسخ صحیح بدهید زیاد است. ارزیابی آزمون 8 بهمن را مجدداً انجام دهید تا بتوانید یادآوری این بخش را به‌سادگی انجام دهید.

قضیه تقسیم از ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
دوازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری