کوشا صمیمی : آزمونک شماره 4 ریاضی ششم تیزهوشان

آزمونک شماره 4 برای آمادگی درس ریاضی ششم تیزهوشان را در ادامه دانلود کنید.

کوشا صمیمی : آزمونک شماره 4 ریاضی ششم تیزهوشان

آزمونک شماره 4 برای آمادگی درس ریاضی ششم تیزهوشان را در ادامه دانلود کنید.

پیشنهاد می کنیم ابتدا سوالات را جواب داده سپس پاسخ ها را مشاهده کنید.