تقسیم نگاه در دوران طلایی با کارنامه‌ی 5 نوع درس

یکی از ابزارهای مفید برای تقسیم نگاه مناسب دانش‌آموز در این دوران، کارنامه‌ی 5 نوع درس در صفحه‌ی شخصی است.

تقسیم نگاه در دوران طلایی با کارنامه‌ی 5 نوع درس

بعضی از دانش‌آموزان در دوران نوروز به دلیل گستردگی مطالب دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند از کجا شروع کنند و چه مطالبی را مطالعه کنند.

یکی از ابزارهای مفید برای تقسیم نگاه مناسب دانش‌آموز در این دوران، کارنامه‌ی 5 نوع درس در صفحه‌ی شخصی است.

درس‌ها در این کارنامه به 5 دسته تقسیم می‌شوند:

  • نقاط قوت پایدار

  • نقاط قوت

  • درس‌های تلنگری (درس‌هایی که نیاز به اندکی تلاش دارند)

  • درس‌های نوسانی (زیگزاگی یا چالشی)

  • درس‌هایی که نیاز به تلاش جدی دارند

توصیه‌ی ما این است که هیچ درسی کنار گذاشته نشود و به همه‌ی درس‌ها با توجه به اهمیت و ارزشی که دارند بها داده شود؛ ولی هر کس با توجه به شناختی که از خود دارد و اهمیت و پیوستگی مطالب، به مطالعه‌ی این درس‌ها می‌پردازد.

بهترین الگو برای مطالعه این است که در یک یا دو درس قوی باشید و در چند درس وضع خوب داشته باشید و در بقیه در حد قابل قبول باشید. نباید در هیچ درسی به طور کامل ضعیف باشید.