کارنامه‌ی بازیابی ابزار مهم پیشرفت در ایستگاه جبرانی نوروز

کارنامه‌ی بازیابی شامل همه‌ی سؤال‌های آزمون‌های گذشته‌ی کانون در تمام مباحث درسی است.

کارنامه‌ی بازیابی ابزار مهم پیشرفت در ایستگاه جبرانی نوروز

کارنامه‌ی بازیابی شامل همه‌ی سؤال‌های آزمون‌های گذشته‌ی کانون در تمام مباحث درسی است.

ویژگی منحصربه‌فرد این کارنامه ارائه‌ی سؤال‌ها به صورت مبحثی است؛ به صورتی که در هر مبحث سؤال‌هایی را که دانش‌آموز صحیح یا غلط پاسخ داده یا اصلاً پاسخ نداده است طبقه‌بندی می‌کند و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

مطالعه به روش بازیابی بهتر از روش بازخوانی و مرور است و کارنامه‌ی بازیابی نوع سوم بازیابی یعنی امتحان دادن قبل از شروع مطالعه را تداعی می‌کند و شناخت دقیق و واضحی از وضعیت مطالعاتی دانش‌آموز در مباحث درسی به او ارائه می‌دهد و سبب افزایش اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز می‌شود.

کارنامه‌ی بازیابی سه امکان مهم را برای دانش‌آموزان میسر می‌کند که عبارت‌اند از:

1. ایجاد ایده برای مطالعه و نحوه‌ی مرور در مراجعه‌ی دوم یا چندم به یک مبحث درسی

سبب کاهش زمان مطالعه و مرور از طریق بررسی پاسخ‌ها و افزایش کیفیت و بازدهی مطالعه می‌شود و از تکرار بی‌هدف جلوگیری می‌کند.

2. شناسایی نقاط ضعف و قوت در مباحث درسی

به‌ویژه به دانش‌آموزان کنکوری کمک می‌کند که به صورت کامل یک درس را کنار نگذارند و مباحث مطالعاتی خود را مشخص کرده و نقاط قوت خود را تقویت کنند.

3. ایجاد امکان تمرین و حل دوباره‌ی سؤال‌های با پاسخ غلط یا حل‌نشده در آزمون‌های قبلی کانون

به دلیل مشابهت سؤال‌های آزمون کانون با سؤال‌های کنکور سراسری یادگیری و رفع اشکال همه‌ی سؤال‌های آزمون ضرورت دارد و سبب افزایش تسلط بر مباحث درسی می‌شود.

بهترین زمان استفاده از کارنامه‌ی بازیابی دوران طلایی نوروز است؛ زیرا این پروژه ایستگاه جبرانی برای جمع‌بندی مباحث نیم‌سال اول برای دانش‌آموزان است.