برنامه‌ی مدرسه و آزمون‌ها را به هم سنجاق کن

ممکن است به‌ندرت برای‌تان پیش بیاید که برنامه‌ی آموزشی مدرسه از مواد آزمون آزمایشی شما عقب‌تر باشد که در این صورت می‌توانید درس را پیش‌خوانی کنید.

برنامه‌ی مدرسه و آزمون‌ها را به هم سنجاق کن

برنامه‌هاي مدرسه و آزمون‌ها را با هوشمندي در كنار هم تلفيق كنید. اولویت با درس‌های مدرسه است اما آن‌چه مهم است، این است که درس مدرسه را دقیق و اصولی مطالعه کنید و سه مرحله‌ی اصلی مطالعه یعنی درک، تثبیت و تسلط را در طول مطالعه‌ی درس‌ها رعایت کنید و به کار بگیرید تا درس‌ها را عمیق یاد بگیرید. در این صورت برای آزمون‌ها هم دچار مشکل نخواهید شد.

ممکن است به‌ندرت برای‌تان پیش بیاید که برنامه‌ي آموزشي مدرسه از مواد آزمون آزمايشي شما عقب‌تر باشد که در این صورت می‌توانید درس را پیش‌خوانی کنید و از درس‌نامه‌ی کتاب‌های کمک‌آموزشی کمک بگیرید. اگر در درس‌های مدرسه جلوتر هستید، باز هم در مطالعه‌ی روزانه‌ی درس‌ها، اولویت با فعالیت‌های مدرسه است و اگر درس‌های گذشته را به‌خوبی مطالعه کرده باشید می‌توانید مازاد ساعات مطالعه‌ی خود را به مرور و تست‌زنی برای آزمون اختصاص دهید. فراموش نکنید که آزمون‌ها می‌توانند مکمل مراحل فراگیری هر چه بهتر درس‌ها باشند.