کنکور 98

از نقطه‌ی قوت خود مراقبت کنید

برای این‌که نقطه‌ی قوت شما استوار بماند باید مانند یک گیاه به طور منظم مراقبت شود.

از نقطه‌ی قوت خود مراقبت کنید

برای این‌که نقطه‌ی قوت شما استوار بماند باید مانند یک گیاه به طور منظم مراقبت شود.

نیازی به توجه تمام‌وقت نیست اما باید مرتب به آن رسیدگی کرد. در غیر این صورت بعد از مدتی پژمرده خواهد شد و اگر برای مدتی طولانی مورد غفلت قرار گیرد، هر قدر هم که آن را آبیاری کنید و به آن توجه کنید دیگر رشد نخواهد کرد. پس از نقطه‌ی قوت خود مراقبت کنید و نگذارید پژمرده شود.