برای والدین (2) - روز نقاط قوت فرزند خود تمرکز کنید

آیا بعد از دیدن کارنامه‌ی فرزند خود ابتدا به درصد بالای او توجه می‌کنید یا به درصد‌های پایین؟

برای والدین (2) - روز نقاط قوت فرزند خود تمرکز کنید

تمرکز روی نقاط مثبت یا نقاط منفی؟

آیا بعد از دیدن کارنامه‌ی فرزند خود ابتدا به درصد بالای او توجه می‌کنید یا به درصد‌های پایین؟

کار درست این است که ابتدا نقاط مثبت (درصد‌های بالا) را بررسی کنید. یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل کارنامه، تمرکز روی نقاط قوت است. تمرکز روی نقاط قوت منجر به اتفاقات زیر می‌شود:

1- اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز افزایش پیدا می‌کند.

2- دانش‌آموز یاد می‌گیرد ابتدا باید نقاط قوت خود را حفظ کند.

3- دانش‌آموز می‌تواند از روش نقاط قوت برای درس‌های همگن استفاده کند.

4- در نوشتن برنامه‌ی مطالعاتی تکلیف این درس‌ها مشخص است؛ زیرا وقتی نتیجه خوب بوده است می‌توان از برنامه‌ی هفته‌های قبل استفاده کرد.

پس فراموش نکنید که همیشه ابتدا روی نقاط قوت تمرکز کنید و آن‌ها را تثبیت کنید و سپس به سمت سایر درس‌ها بروید و با تدبیری مناسب آن را نیز به نقاط قوت و نقاط قوت پایدار تبدیل کنید.