فواید کتاب زرد اختصاصی

کتاب زرد اختصاصی بهترین منبع کنکور در دستان شماست؛ اما ویژگی‌های کتاب زرد کانون چیست؟

فواید کتاب زرد اختصاصی

کتاب زرد اختصاصی بهترین منبع کنکور در دستان شماست؛ اما ویژگی‌های کتاب زرد کانون چیست؟

قیافه‌اش عین خود کنکور است؛ یعنی دقیقاً دفترچه‌ی سؤالات کنکور است که دقیقاً شرایط کنکور را تداعی کند.

پاسخ‌ها تشریحی هستند و برای انتخاب بهترین پاسخ‌ها ساعت‌ها آنالیز انجام شده است. یکی از ویژگی‌های دیگر این کتاب ذکر آدرس دقیق جواب‌ها در کتاب‌های درسی است. حتی اگر تست‌ها ترکیبی باشند محل دقیق آن‌ها در کتاب درسی گفته شده است.

در درس عربی و انگلیسی تمام متن‌ها و سؤالات به فارسی ترجمه شده‌اند. تمام مطالبی که در پاسخ تشریحی کتاب آمده است به زبان ساده و به صورت آموزشی است؛ یعنی علاوه بر بررسی کردن درستی جواب می‌توانید با راه‌حل‌های دیگر هم آشنا شوید.

کلمات کلیدی برای مرور مجدد، مشخص و پررنگ شده است که برای بازگشت بعدی با یک نگاه، کل جواب با نگاه به کلیدواژه‌ی سؤال برای‌تان تداعی شود.

دیگر از این بهتر نمی‌شود!

لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی