کتاب اشتباهات متداول، ابزاری برای جلوگیری از تکرار اشتباهات

بیان آدرس تست که در چه آزمونی مطرح شده است، کمک مهمی در ارزیابی خود در مورد میزان و نوع اشتباه‌پذیری است، از ویژگی‌های کتاب اشتباهات متداول است.

کتاب اشتباهات متداول، ابزاری برای جلوگیری از تکرار اشتباهات

ویژگی‌های منحصربه‌فرد کتاب اشتباهات متداول:

1) آشنایی با نکات مربوط به تست‌های کنکور که ممکن است شما را هم ناخواسته مجبور به ارتکاب اشتباه کند.

2) چیدمان سؤالات از ساده به دشوار با هدف یادگیری پلکانی مباحث و خودآموز

3) ارائه‌ی پاسخ‌های کاملاً تشریحی

4) شاهکار مربوط به این کتاب، بیان نکات مربوط به دلیل انتخاب پاسخ‌های اشتباه توسط دانش‌آموزان است.

5) بیان آدرس تست که در چه آزمونی مطرح شده است، کمک مهمی در ارزیابی خود در مورد میزان و نوع اشتباه‌پذیری است.

6) استفاده از این کتاب‌ها کمک زیادی برای پیشگیری از قضاوت اشتباه در آزمون می‌کند. درواقع ذهن شما را در مطالعه کنجکاوتر می‌کند و نکته‌سنجی شما را ارتقا می‌بخشد.

هر چه اشتباهات متداول شما کم‌تر باشد، نمره و رتبه‌ی بالاتری کسب خواهید کرد.

کتاب اشتباهات متداول، ابزاری برای جلوگیری از تکرار اشتباهات