کتاب سبز کانون، رویش نهالی استوار در یادگیری سخت‌ترین‌ها

آماده‌سازی برای سهولت در حل کردن تست‌های مبحثی و ایجاد هیجان مثبت در فهمیدن ساده‌تر مطالب از ویژگی‌های کتاب‌های سبز کانون است.

کتاب سبز کانون، رویش نهالی استوار در یادگیری سخت‌ترین‌ها

ویژگی‌های منحصربه‌فرد در کتاب‌های سبز کانون:

1) ارائه‌ی توضیحات کاملاً تشریحی، مفاهیم درسی با بیانی ساده و قابل درک

2) ارائه‌ی مباحث مرتبط در سال‌های پایه برای درک ساده‌تر مطالب تحت عنوان درخت دانش

3) ارائه‌ی نمونه‌سؤالات کنکور منطبق با مباحث تدریس‌شده با هدف یادگیری عمیق‌تر مباحث و آشنایی با کنکور

4) ارائه‌ی نمونه‌سؤالاتی که دارای نکته‌ی تستی یا دام آموزشی هستند با هدف یادگیری مفهومی مباحث

5) آرام‌سازی ذهنی در یادگیری مباحث درسی که شاید تا کنون در مورد امکان یادگیری آن‌ها تردید داشته‌اید.

6) آماده‌سازی برای سهولت در حل کردن تست‌های مبحثی و ایجاد هیجان مثبت در فهمیدن ساده‌تر مطالب

کتاب سبز کانون، رویش نهالی استوار در یادگیری سخت‌ترین‌ها