کتاب‌های سه‌سطحی، یک ملودی برای سهولت در یادگیری سخت‌‌ترین‌ها

در کتاب‌های سه‌سطحی مطالب با استفاده از تکنیک روان‌شناسی یادگیری، دسته‌بندی شده است.

کتاب‌های سه‌سطحی، یک ملودی برای سهولت در یادگیری سخت‌‌ترین‌ها

کتاب‌های سه‌سطحی، یک ملودی برای سهولت در یادگیری سخت‌‌ترین‌ها

در کتاب‌های سه‌سطحی مطالب با استفاده از تکنیک روان‌شناسی یادگیری، دسته‌بندی شده است. 

معمولاً وقتی برای حل مثال یا سؤال‌های آزمون قادر به پاسخ‌گویی سؤالی نیستید دچار احساس ناتوانی می‌شوید و این موضوع عاملی مؤثر در ایجاد استرس یا ناامیدی و به هم ریختن شرایط روحی شماست. در صورتی که اگر به شکل علمی و دقیق متقاعد شوید که عده‌ی زیادی قادر به پاسخ گفتن این سؤال نیستند، حتماً نظر شما نسبت به خودتان تغییر خواهد کرد. 

همین اتفاق زمانی می‌افتد که شما ممکن است اطمینان چندانی به توانایی‌های علمی خودتان ندارید ولی وقتی متوجه می‌شوید سؤالی را که شما درست پاسخ داده‌اید، خیلی از دانش‌آموزان قادر به پاسخ نبوده‌اند تأثیر زیادی در افزایش اعتمادبه‌نفس شما خواهد داشت. 

از طرف دیگر باید مراقب باشید که در همان برخورد اول با سؤال، دچار قضاوت زودهنگام در مورد ساده بودن سؤال نشوید؛ زیرا نسبت افرادی که با وجود ساده بودن سؤال باز هم پاسخ غلط را انتخاب کرده‌اند نشان‌دهنده‌ی قضاوت زودهنگام آن‌ها بوده است. ذهنتان را نکته‌سنج کنید. برای این کار کتاب‌های سه‌سطحی را جدی بگیرید.

کتاب‌های سه‌سطحی، یک ملودی برای سهولت در یادگیری سخت‌‌ترین‌ها