کتاب هفت‌کنکور، کتابی برای همه‌ی فصل‌ها

دلیل نام‌گذاری این کتاب‌ها به این خاطر است که سابقه‌ی هفت‌ساله‌ی سؤالات مربوط به هر مبحث در کنکور عنوان شده است.

کتاب هفت‌کنکور، کتابی برای همه‌ی فصل‌ها

دلیل نام‌گذاری این کتاب‌ها به این خاطر است که سابقه‌ی هفت‌ساله‌ی سؤالات مربوط به هر مبحث در کنکور عنوان شده است. 

از سوی دیگر شکل سیمی بودن آن‌ها و قطع جیبی آن‌ها می‌تواند امکان به همراه داشتن و استفاده‌ی ساده‌تر را فراهم کند. هم‌چنین در هر صفحه، تعداد 3 تا 5 تست مطرح شده است که امکان سرعت مطالعه را افزایش می‌دهد. ضمناً پاسخ کاملاً تشریحی روبه‌روی هر سؤال امکان خودآموزی و یاگیری را ساده‌تر کرده است.

با کتاب‌های هفت‌کنکور راحت‌تر و عمیق‌تر مطالب را مرور کنید.

حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
دوازدهم رياضي     دبیر : علی سلوکی