حمید محدثی رتبه 48 منطقه 1 انسانی: مطالعه در ایام عید

با توجه به اینکه می‌دانستم در حقیقت دوران طلایی نوروز آخرین ایستگاه جبرانی دروس پایه می‌باشد،از یک ماه قبل از عید،برنامه ریزی و هدفگذاری شخصی خود را انجام دادم.

حمید محدثی رتبه 48 منطقه 1 انسانی: مطالعه در ایام عید

حمید محدثی رتبه 48 منطقه 1 انسانی: مطالعه در ایام عید

به نام خدا
با توجه به اينكه مي دانستم در حقيقت دوران طلايي نوروز آخرين ايستگاه جبراني دروس پايه مي باشد،از يك ماه قبل از عيد،برنامه ريزي و هدفگذاري شخصي خود را انجام دادم.


از آنجايي كه تراز آزمون متناظر آزمون نخست عيد كه كل دروس پايه را در بر مي گرفت،در آزمون بهمن ماه از انتظارات خودم پايين تر شده بود،اولويت اول خود را رساندن تراز به آنچه از خود انتظار داشتم نهادم.


سپس تصميم داشتم در دو درس رياضي و ديني افزايش تراز را تجربه كنم.كمي روش مطالعاتي خود را در اين دو درس تغيير دادم ولي شيوه ي كلي مطالعه ي دروس خود را ثابت نگاه داشتم تا دچار سردرگمي و اضطراب نشوم.


ميزان مطالعه ي من در عيد به هيچ عنوان افزايش عجيب و غريب نداشت،زيرا اصل را بر توانايي فردي خود نهاده بودم و آنچه در توان خود ميديدم انجام دادم.اما تعداد تست هايي كه در اين دوران حل ميكردم افزايش دادم،به خصوص در عربي و رياضي و حتي سوالات آزمون هاي قبل را گاهي اوقات بررسي ميكردم.


در نهايت توانستم در آزمون جمع بندي پايه٥٠٠نمره افزايش تراز داشته باشم و در آزمون بعد كه مباحث پيش١بود به تراز٧٩٠٠رسيدم.