روش مطالعه من در ایام نوروز : نیلوفر مرادی (رتبه16کنکور ریاضی)

اولین عامل داشتن برنامه ای متناسب با میانگین ساعت مطالعه در طول ترم می‌باشد .

روش مطالعه من در ایام نوروز : نیلوفر مرادی (رتبه16کنکور ریاضی)

مطالعه در دوران نوروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است ؛ چرا که دوران جمع بندی پایه و پیش محسوب می شود .

 اولین عامل داشتن برنامه ای متناسب با میانگین ساعت مطالعه در طول ترم می باشد .

هر کس باید با بررسی دفتر برنامه ریزی خود ساعت مطالعه مناسب خود را پیدا کند . 

داشتن ساعت مطالعه معقول و متناسب با توانایی شخص به اجرای درست برنامه منجر می شود .


عامل دوم بررسی تست های گذشته است .

 این تست ها شامل تست های علامت دار و تست های ازمون های کانون می باشد .

مرور تست های گذشته سبب میشود که نقاط قوت پایدار حفظ شوند و تسلط بر مباحث بیشتر از پیش گردد.


در دوران نوروز هدف حفظ نقاط قوت و پیشرفت در یک یا دو درسی است که نقاط ضعف هستند .

پس باید با بررسی کارنامه مبحثی ٬ نقاط ضعف را پیدا کرده و تلاش کنیم که چند از ده ان ها را یک یا دو تا افزایش دهیم.

عامل سوم شناسایی منابع مطالعاتی مهم و مناسب برای دوران جمع بندی است . 

کتاب نوروز در این زمینه می تواند منبع مناسبی باشد .

تست های علامت دار هم مهم می باشند . 

با توجه به گذشت چندین ماه از دوران مطالعه برای کنکور ، اکنون با کمی دقت می توان منابع درست را با مشورت با پدر و مادر ، دبیران ٬ پشتیبانان و دوستان پیدا کرد .