مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی برای نوروز

چند ساعت مطالعه می‌کنید ؟ از روی حدس و گمان تعیین می‌کنید یا از روی صفحه‌ی 182 دفتر برنامه ریزی؟

مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی برای نوروز

برنامه ریزی برای نوروز

۱- چند ساعت مطالعه می کنید ؟ از روی حدس و گمان تعیین می کنید یا از روی صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی؟

۲- هدف گذاری تان برای پیشرفت درسی چیست؟ برای کدام درس ها چند از ۱۰ خود را حفظ می کنید و در کدام درس ها افزایش خواهید داد؟ آیا برای هدف گذاری پیشرفت درسی از کارنامه ی مبحثی و کارنامه ی ۵ نوع درس استفاده می کنید ؟

۳- منابعتان کدام است ؟ ( کتاب نوروز؟ زرد عمومی ؟ سوال های نشان دار خودتان ؟ فلش کارت ها ؟ زرد اختصاصی؟ ) چند تمرین انجام می دهید ؟ آیا از کارنامه ی بازیابی ( کارنامه ی سوال محور ) هم استفاده می کنید ؟


1- هدف گذاری برای تلاش : چند ساعت مطالعه خواهید کرد؟

از آخرین آزمون اسفند تا آزمون ۷ فروردین ۱۵ روز مفید فرصت دارید . در این ۱۵ روز چند ساعت مطالعه خواهید کرد؟ آیا هدف گذاری برای ساعات مطالعه را فقط بر اساس استنباط و حدس و گمان خودتان می گویید یا از روی صفحه ی ۱۸۲ دفتر برنامه ریزی ؟ در تابلوی نوروزی این تعداد ساعات را که برای تلاش خود در نظر گرفته اید ، بین درس های مختلف تقسیم کنید .

از ۸ فروردین تا ۱۸ فروردین چند ساعت مطالعه خواهید کرد ؟ آیا از هم اکنون زمان مطالعه ی خود را هدف گذاری می کنید یا منتظر می مانید و پس از بررسی عملکرد خود در هفته ی اول فروردین سپس هدف گذاری می کنید ؟


2-هدف گذاری برای پیشرفت درسی ، روش های مطالعه در نوروز

آیا درس هایی که نقاط قوت پایدار یا نقاط قوت شماست حفظ خواهید کرد؟ برنامه تان برای حفظ نقاط قوت چیست ؟ در دوران نوروز چند درس را بهبود خواهید داد ؟ یک درس یا دو درس ؟ تمرکز شما روی درس هاست یا مبحث ها ؟ آیا از کارنامه ی مبحثی یا کارنامه ی پنج نوع درس برای هدف گذاری چند از ۱۰ استفاده می کنید ؟ یا فقط بر اساس استنباط و حدس های خودتان هدف گذاری می کنید ؟ و یک سوال مهم تر آیا اصلا هدف گذاری می کنید !؟ آیا تابلوی نوروزی را تکمیل خواهید کرد؟

در دوران نوروز و در دوران جمع بندی روش مطالعه با ابتدای سال کمی تفاوت دارد . آیا در دوران نوروز بیشتر تمرین می کنید و مساله حل می کنید و تست می زنید یا بیشتر مطالعه می کنید ؟ آیا در بعضی درس ها تمرکزتان روی تمرین و تست و حل مساله است و در بعضی درس ها و مبحث ها روی مطالعه کردن ؟ اگر این گونه است کدام درس ها و کدام مبحث ها ؟


3-منابع شما برای دوران نوروز چیست ؟

تا چه حد از کتاب نوروز و فلش کارت ها که منابع جدید هستند استفاده خواهید کرد و تا چه حد سراغ سوال ها و تست های نشان دار خواهید رفت ؟ منابع شما برای هر درس چیست ؟


آیا به کارنامه ی بازیابی مراجعه می کنید و سوال هایی که قبلا درست پاسخ داده اید را دوباره پاسخ می دهید ؟ آیا می دانید این کار دو فایده ی مهم دارد ؟‌نخست این که با این روش مطالب یاد گرفته را به نوعی دیگر و بهتر از گذشته یاد می گیرید و ثانیا تشخیص می دهید در کدام مبحث ها نیاز به مطالعه و تمرین بیشتر دارید.

توصیه می کنم چند دقیقه وقت بگذارید و برای دوران نوروز خود هدف گذاری کنید و برنامه ریزی کنید . چند دقیقه هم کافی است ؟ با پدر ومادر و دوستان و پشتیبان خود گفت وگو کنید . از تجربه ی دیگران استفاده کنید اما یادتان باشد روش هایی را انتخاب کنید که با شرایط شما سازگارباشد .

دوران نوروز ، زمانی برای پیشرفت و حتی جهش شماست . از این دوران و این فرصت نوروزی به خوبی بهره ببرید . آینده تان را خودتان بسازید با اندیشه و عمل خودتان .


از هم اکنون آغاز کنید ...


کاظم قلم چی