برنامه امتحان نهایی خرداد 96

برنامه امتحان نهایی خرداد 96 را که توسط آموزش و پرورش منتشر شده است را در ادامه مشاهده کنید.

برنامه امتحان نهایی خرداد 96


برنامه امتحان نهایی خرداد 96 را که توسط آموزش و پرورش منتشر شده است را در ادامه مشاهده کنید.


مشاهده امتحانات نهایی دوره های گذشته به همراه پاسخ 

برروی نام هر درس کلیک کنید

برنامه امتحان نهایی سوم متوسطه خرداد 96
برای دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ها بر روی درس کلیک کنید
تاریخسوم ریاضیسوم تجربیسوم انسانی
سه شنبه 2 خردادتعلیمات دینی و قرآن(3 )تعلیمات دینی و قرآن(3 )تعلیمات دینی و قرآن(3 )
پنج شنبه 4 خردادجبر و احتمالریاضی (3)ادبیات فارسی اختصاصی
یکشنبه 7 خردادفیزیک (3) و آزمایشگاهفیزیک (3) و آزمایشگاهفلسفه و منطق
سه شنبه 9 خردادادبیات فارسی (3)ادبیات فارسی (3)ریاضی
پنج شنبه 11 خردادزبان خارجه (3)زبان خارجه (3)زبان خارجه (3)
شنبه 13 خردادشیمی (3) و آزمایشگاهشیمی (3) و آزمایشگاهتاریخ ایران و جهان (2)
سه شنبه 16 خردادهندسه (2)زمین شناسیعربی(3) ویژه انسانی
پنج شنبه 18 خرداد

جغرافیا (2)
شنبه 20 خردادحسابانزیست شناسی (2) و آزمایشگاهزبان فارسی تخصصی
دوشنبه 22 خردادعربی(3)عربی(3)آرایه های ادبی
پنج شنبه 25 خردادزبان فارسی (3)زبان فارسی (3)جامعه شناسی (2)
برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 96
برای دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ها بر روی درس کلیک کنید
تاریخریاضی وفیزیکعلوم تجربیعلوم انسانی
چهارشنبه 3 خردادمعارف اسلامیمعارف اسلامیمعارف اسلامی
شنبه 6 خردادحساب دیفرانسیل و انتگرالزیست شناسیعربی
دوشنبه 8 خردادزبان فارسیزبان فارسیزبان فارسی
چهارشنبه 10 خردادفیزیکفیزیک ادبیات فارسی


برنامه امتحان نهایی خرداد 96


برنامه امتحان نهایی خرداد 96
منبع :