کنکور 98

نکات مهم هنگام غذا دادن به کودک خردسال

شما باید زمان تغذیه کودک و نیز هنگامی که خودتان غذا صرف می‌کنید یا نوشیدنی می‌نوشید، به نکاتی توجه کنید تا احتمال خطر را از بین ببرید:

نکات مهم هنگام غذا دادن به کودک خردسال

شما باید زمان تغذیه کودک و نیز هنگامی که خودتان غذا صرف می کنید یا نوشیدنی می نوشید، به نکاتی توجه کنید تا احتمال خطر را از بین ببرید:

1- دادن غذاهای مانده به خردسال، ممکن است مشکلات گوارشی (اسهال) را ایجاد کند و غذاهای فاسد، باعث مسمومیت او شود.
2- هنگام تغذیه کودک، غذا را به قسمت های کوچک تقسیم کنید تا در گلوی او گیر نکند.
3- هنگام دادن میوه هایی مانند پرتغال، حتما هسته های آن ها را در آورید.
4- شیشه پر از شیر یا آب میوه را بدون حضور خود در دهان کودک قرار ندهید؛ احتمال ورود مقداری از آن به ریه و خفگی وجود دارد.
5- پیش از دادن غذا یا مایعات به کودک، حتما دمای آن را بسنجید.
6- مراقب فرزند بزرگ تر خود باشید که به نوزاد شیر خواره شما غذا ندهد (کودکان، از غذا دادن به عروسک یا خرس پشمالوی خود لذت می برند و ممکن است همین کار را با برادر یا خواهر شیر خواره خود نیز انجام دهند).
7- پیش از حضور خود سر سفره یا میز غذا و یا بدون مراقب، ظرف داغ غذا را داخل سفره یا روی میز نگذارید.
8- هنگام صرف غذا یا چایی، مراقب ظرف های داغ باشید. خردسالان، بسیار تند و تیزند و در یک چشم به هم زدن، دست خود را داخل ظرف داغ غذا قرار می دهند.
9- هنگام نوشیدن نوشیدنی های داغ (چایی، قهوه و …) یا خوردن سوپ داغ، کودک خردسال را روی پای ننشانید. احتمال حمله ناگهانی او به فنجان یا ظرف داغ وجود دارد.
نکات مهم هنگام غذا دادن به کودک خردسال