کنکور 98

جذب هنرجویان در 10 هنرستان علوم و فنون دریایی

مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش وپرورش از جذب و به کار گیری هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه ای در 10 هنرستان که رشته علوم و فنون دریایی را دارند، خبر داد.

جذب هنرجویان در 10 هنرستان علوم و فنون دریایی

مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش وپرورش از جذب و به کار گیری هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای در 10 هنرستان که رشته علوم و فنون دریایی را دارند، خبر داد.

سید محسن حسینی مقدم در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، در خصوص راه اندازی مدارس وابسته به نیروی دریایی ارتش، اظهار کرد: حدود 10 هنرستان رشته های علوم و فنون دریایی را دارند و هنرجو جذب می کنند.

وی ادامه داد: مدارس وابسته به نیروی دریایی ارتش مربوط به وزارت آموزش و پرورش هستند و عمدتا نیروی انسانی مدرس در این هنرستان ها بخشی از تجهیزات خود را از سایر دستگاه ها تامین می کنند.

مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش وپرورش گفت: پس از تامین نیروی آموزشی تخصصی این هنرستان ها به سمت تامین تجهیزات آن ها از سایر دستگاه های اجرایی می رویم.

حسینی مقدم تصریح کرد: فارغ التحصیلان امسال این هنرستان ها نیز می توانند در نیروی دریایی ارتش خدمت کرده و به کار گرفته شوند.