برگزاری مسابقات هنرستانی باشرکت بیش از830هنرجو در استان همدان

مدیرکل آموزش و پرورش همدان گفت: مسابقات علمی –عملی و علمی-کاربردی هنرستان‌های فنی و حرفه ای و کاردانش با شرکت بیش از 830 هنرجو در استان همدان برگزار شد.

برگزاری مسابقات هنرستانی باشرکت بیش از830هنرجو در استان همدان

مدیرکل آموزش و پرورش همدان گفت: مسابقات علمی –عملی و علمی-کاربردی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش با شرکت بیش از 830 هنرجو در استان همدان برگزار شد.

به گزارش پانا همدان، مصطفی خزاعی گفت: در این مرحله از مسابقات، 390 هنرجوی برگزیده مرحله‌ی هنرستانی در 25 رشته‌ی مسابقات علمی-عملی  به رقابت پرداختند.

  خزاعی افزود: همچنین در پانزدهمین دوره ی مسابقات علمی –کاربردی  که در 28 رشته برگزار شد، 449 نفر حضور داشتند.

   وی خاطرنشان کرد: مسابقات هنرجویان هنرستان های استان با شرکت 839 نفر در  11 حوزه برگزار شد.