هرمزگان،رتبه اول کشور در توسعه مهارت آموزی

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت:40درصد دانش آموزان هرمز گانی در هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش تحصیل می‌کنند.

هرمزگان،رتبه اول کشور در توسعه مهارت آموزی

مدیرکل دفتر آموزش های کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت:٤٠درصد دانش آموزان هرمز گاني در هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش تحصیل می كنند.

هرمزگان با دارا بودن پوشش بالغ بر 24درصد در شاخه کار دانش، جزء رتبه اول کشوری در توسعه مهارت آموزی است.

مهارت آموزی زمینه ساز توسعه و اشتغال پایدار در کشور است و با توجه به ظرفیت وپتانسیل موجود در استان هرمزگان بخصوص در زمینه گردشگری ،جذب هنرجویان با مشارکت سایر سازمان ها وبرون سپاری قابل تحقق می باشد.


منبع :

سمیرا سعادتی راد
ارسال شده توسط : سمیرا سعادتی راد